Aktivity

Národní technické muzeum není jen institucí výstavní. Kromě stálých expozic a příležitostných výstav plní v oblasti dějin věd a techniky úkoly badatelské, popularizační a zábavné. Působí zde oddělení pro dějiny techniky, které provádí aktivní výzkum, jehož výsledky přináší v podobě publikací. Pořádá semináře a konference, z nichž některé mají mevyzinárodní charakter.

 

Také popularizace techniky se odehrává buď formou přednášek, filmových projekcí a komentovaných prohlídek expozic, ale také pořádáním tvůrčích dílen z různých technických oborů a praktických předvádění, jak a na jakém principu různé stroje a zařízení fungují. Toto poslání naplňuje především muzejní edukace.

Při potížích s rezervací nebo doplňujích dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 220 399 230 (Jiří Čermák)