Zpravodaj Národního technického muzea "Reburber"

Neobvyklý název Reburber odkazuje ke svému stejnojmennému předchůdci, muzejním novinám, které v NTM krátce vycházely v roce 1993. Slovo reburber je neologismem, který, jak je tradováno, před více než 25 lety vymyslel někdejší zastupující ředitel muzea. Tímto pojmem byl označován předmět technického rázu, avšak obtížně určitelného původ a účelu, jehož zařazení bylo leckdy provázeno vášnivými diskusemi „lehce tápajících“ muzejníků. Časopis je zdarma distribuován vybraným institucím a partnerům Národního technického muzea.

Jednotlivá čísla si můžete stáhnout ve formátu PDF z těchto stránek.


obálka Objednat15. Reburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 15 – Fenomén Favorit - 2.vydání
Jan Králík

obálka Objednat14. Reburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 14 - Od plamene k LEDu.Světelné zdroje ve sbírkách NTM

obálka Objednat13. Reburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 13 - Velorex - 2. vydání

obálka Objednat12. Reburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 12
Katalog k výstavě Karel Čapek

obálka 11. Reburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 11 - Křižovatky architektury

obálka 8. Reburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 8

obálka 7. Reburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 7

obálka 6. Reburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 6

obálka 5. Reburber – zpravodaj Národního technického muzea č. 5 speciál (květen 2010)

obálka 4. Reburber – zpravodaj Národního technického muzea č. 4 (prosinec 2009)

obálka 3. Reburber – zpravodaj Národního technického muzea č. 3 (červen 2009)

obálka 2. Reburber – zpravodaj Národního technického muzea č. 2 (prosinec 2008)

obálka 1. Reburber – zpravodaj Národního technického muzea č. 1 (květen 2008)

obálka 0. Reburber – zpravodaj Národního technického muzea č. 0 (prosinec 2007)