Muzeum

Vítejte na stránkách Národního technického muzea v Praze, založeného již v roce 1908. Za dobu delší než sto let (viz historie muzea) zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Nejzajímavější a v řadě případech unikátní sbírkové předměty si můžete prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých výstavách. Zájemci o důkladnější poznání dějin techniky a širších souvislostí mají k dispozici také bohatou knihovnu a archiv dějin techniky a průmyslu. Především školám nižších a středních stupňů, ale také předem ohlášeným skupinám návštěvníků, připravuje názorné a interaktivní vzdělávací programy oddělení muzejní pedagogiky nazvané ENTER. Národní technické muzeum má také vlastní výzkumné pracoviště se svou publikační a vzdělávací činností z oblasti dějin věd a techniky.

V roce 2003 byla zahájena stavební rekonstrukce budovy a roku 2011 bylo znovu otevřeno pět prvních expozic. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 75 letech konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum představuje dějiny technického důvtipu ve 16 stálých expozicích:
DOPRAVA, ARCHITEKTURA, STAVITELSTVÍ A DESIGN, ASTRONOMIE, TISKAŘSTVÍFOTOGRAFICKÝ ATELIÉR, INTERKAMERA, TECHNIKA V DOMÁCNOSTI, CHEMIE KOLEM NÁS, HISTORIE KONTAKTNÍCH ČOČEKMĚŘENÍ ČASU, HORNICTVÍ, HUTNICTVÍ, HERNA MERKUR, TECHNIKA HROU, TELEVIZNÍ STUDIO, CUKR A ČOKOLÁDA, a RUDNÝ A UHELNÝ DŮL.

 

Vůz