Kontakty

Adresa

Tato adresa slouží také pro doručování dokumentů v analogové podobě. Současně slouží jako adresa pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7
Česká republika

IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

Úřední hodiny podatelny NTM

Po: 8.00 – 16.00
Út:  8.00 – 16.00
St:  8.00 – 16.00
Čt:  8.00 – 16.00
Pá: 8.00 – 16.00

Pravidla pro podávání analogových nebo digitálních dokumentů, najdete v sekci PODATELNA

Kudy k nám

Zřizovatel

Ministerstvo kultury České republiky

Zřizovací listina NTM

Organizační schema

Telefony a e-maily

Telefonní spojovatelka: 220 399 111
Fax: 220 399 200
V případě, že se nedovoláte, zanechte vzkaz v sekretariátu muzea, tel.: 220 399 101

E-mail: info@ntm.cz

Seznam vedoucích zaměstnanců muzea:

Vedení muzea:

 • Mgr. Karel Ksandr

generální ředitel
tel.: 220 399 241
e-mail: reditel@ntm.cz

 • Mgr. Miloš Josefovič

náměstek odboru pro provoz a investice
statutární zástupce GŘ
tel.: 220 399 232
e-mail: milos.josefovic@ntm.cz

 • Ing. Miroslava Bezchlebová

  náměstkyně odboru pro ekonomiku
  tel.: 220 399 238
  e-mail: miroslava.bezchlebova@ntm.cz

 • Mgr. Adam Dušek

náměstek pro vnitřní věci a PR
tel.: 220 399 173
e-mail: adam.dusek@ntm.cz

 • Mgr. Karel Koželuh

náměstek pro věci právní
tel.: 220 399 247
e-mail: karel.kozeluh@ntm.cz

Tajemnice NTM:

 • Lucie Zelenková

tajemnice NTM
tel.: 220 399 229
e-mail: lucie.zelenkova@ntm.cz

 

Odbor kanceláře GŘ:

 • Martina Papežová

     vedoucí odboru kanceláře GŘ
     tel.: 220 399 299
     e-mail: martina.papezova@ntm.cz

Referát personální:

Oddělení PR a práce s veřejností:

 • Bc. Jan Duda

ved. oddělení prezentace a práce s veřejností
tel. 220 399 189 mob.: 770 121 917
e-mail: jan.duda@ntm.cz

 • Mgr. Jana Dobisíková

oddělení prezentace a práce s veřejností
tel. 220 399 202 mob.: 777 710 826
e-mail: jana.dobisikova@ntm.cz

Odbor hlavního kurátora sbírek

 • PHDr. Jan Novotný

              vedoucí odboru hl. kurátora sbírek
              tel.: 220 399 251
              e-mail: jan.novotny@ntm.cz

 • Mgr. Václav Rutar

              vedoucí oddělení administrace a evidence sbírek
              tel.: 220 399 237
              e-mail: vaclav.rutar@ntm.cz

Odbor ředitele muzea architektury a stavitelství:

 • PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

ředitel odboru muzea architektury a stavitelství
tel.: 220 399 270
e-mail: martin.ebel@ntm.cz

 • Mgr. Jiří Hulák

     ved. odd. průmyslového designu
     tel.: 220 399 243
     e-mail: jiri.hulak@ntm.cz
   
 • Ing. Ivo Kornatovský

     ved. Centra stavitelského dědictví NTM Plasy
     tel.: +420 778 401 219
     e-mail: ivo.kornatovsky@ntm.cz

Odbor ředitele železničního muzea:

 • Mgr. Karel Ksandr (dočasně pověřen řízením)

   e-mail: reditel@ntm.cz

Odbor ředitele muzea dopravy:

 • Mgr. Arnošt Nezmeškal

ředitel odboru muzea dopravy
tel.: 220 399 288
e-mail: arnost.nezmeskal@ntm.cz

 • Petr Kožíšek

vedoucí odd. silniční a lodní dopravy
tel.: 220 399 271
e-mail: petr.kozisek@ntm.cz

Odbor ředitele muzea elektrotechniky a medií:

 • Mgr. et MgA. Michaela Hrubá

ředitel odboru muzea elektrotechniky a médií
tel.: 220 399 264
e-mail: michaela.hruba@ntm.cz

 • Ing. Jaromír Bílek

kurátor odd. elektrotechniky, informatiky a akustiky
tel.: 220 399 244
e-mail: jaromir.bilek@ntm.cz

 • Ing. Pavel Pohlreich

  kurátor odd. polygrafie
  tel.: 220 399 278
  e-mail: pavel.pohlreich@ntm.cz

Odbor ředitele průmyslového muzea:

 • Ing. Jan Palas

ředitel odboru průmyslového muzea
tel.: 220 399 207
e-mail: jan.palas@ntm.cz

Technika v domácnosti a textilní průmysl

 • Mgr. Lucie Střechová

   kurátorka sbírek technika v domácnosti a textilní průmysl
   tel. 220 399 294
   e-mail: lucie.strechova@ntm.cz

Hornictví a hutnictví:

 • Bc. Jaroslav Lett

   kurátor sbírky hutnictví
   tel.: 220 399 194
   e-mail: jaroslav.lett@ntm.cz

 • Ing. František Vítek

     kurátor sbírky hornictví
     tel.: 220 399 214
     e-mail: frantisek.vitek@ntm.cz

Sbírka strojírenství:

 • Ing. Ondřej Stejskal

   kurátor sbírky strojírenství
   tel. 220 399 219
   e-mail:  ondrej.stejskal@ntm.cz

Sbírka měření času:

 • Mgr. David Hamr

   kurátor sbírky hodin
   tel: 220 399 149
   e-mail: david.hamr@ntm.cz

Sbírka chemie:

 • Ing. Gabriela Kopalová

   kurátorka sbírky chemie
   tel.: 220 399 149
   e-mail: gabriela.kopalova@ntm.cz

Oddělení exaktních věd

 • Ing. Antonín Švejda

   ved. odd. exaktních věd
   tel.: 220 399 206
   e-mail: antonin.svejda@ntm.cz

Odbor vědeckého tajemníka:

 • PhDr. Miloš Hořejš

vědecký tajemník
tel.: 220 399 215
e-mail: milos.horejs@ntm.cz

 • Mgr. Michal Novotný, Ph.D

vedoucí edičního oddělení
tel.: 220 399 267
e-mail: michal.novotný@ntm.cz

Odbor ředitele archivních knižních a informačních zdrojů

 • PhDr. Zdeněk Vácha

ředitel odboru
tel.: 220 399 196
e-mail: zdenek.vacha@ntm.cz

 

 • Mgr. Petr Souček

   vedoucí knihovny
   tel.: +420 220 399 177
   email: petr.soucek@ntm.cz

 

 • Bc.  Magdalena Buriánková DiS.

vedoucí oddělení digitalizace
tel.: +420 220 399 285 
email: magdalena.buriankova@ntm.cz
 

Odbor hlavního konzervátora sbírek

 • Ing. Kateřina Šupová

vedoucí odboru hlavního konzervátora sbírek
tel. 220 399 197
e-mail: katerina.supova@ntm.cz

 • Jiří Doležal, DiS

vedoucí oddělení restaurátorských dílen
tel.: 220 399 157
e-mail:

 • Ing. Ivana Kopecká

   vedoucí oddělení preventiní konzervace
   tel.: 220 399 228
   e-mail: ivana.kopecka@ntm.cz

 • Tereza Kašťáková

vedoucí oddělení restaurování papíru
tel.: 220 399 282 mob.: 777 710 806
e-mail: tereza.kastakova@ntm.cz

Odbor projektového řízení:

 • Ing. Mgr. Jiří Čermák

vedoucí odboru projektového řízení
tel. 220 399 230 
e-mail: jiri.cermak@ntm.cz

Oddělení edukace:

e-mail: edukace@ntm.cz

 

Odbor výstavní:

 • Ing. Blanka Kreibichová

vedoucí výstavního odboru
tel. 220 399 255
e-mail: blanka.kreibichova@ntm.cz

Odbor obchodu:

 • Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.

ved. odboru obchodu
tel. 220 399 220 mob.: 771 125 894
e-mail: ivana.kocichova@ntm.cz

 

Odbor správce budov:

 • Ing. Marcela Znamenáčková

vedoucí správce budov
tel. 220 399 191
e-mail: marcela.znamenackova@ntm.cz

 • Petr Porteš

vedoucí oddělení správy budov Praha a Chomutov
tel. 220 399 161
e-mail: petr.portes@ntm.cz 

 • Jiří Svatoš

vedoucí oddělení správy budov Plasy
tel. 373 300 732
e-mail: jiri.svatos@ntm.cz

 • Ondřej Havránek

vedoucí oddělení správy budov Čelákovice
tel. 326 929 002
e-mail: ondrej.havranek@ntm.cz

 • Jaroslav Roman

vedoucí oddělení údržbářské dílny budov
tel. 220 399 245
e-mail: jaroslav.roman@ntm.cz

Odbor náměstka pro provoz a investice:

 • Ing. arch. Marek Hein

investiční referent (odd. investiční)
tel.: 220 399 178
e-mail: marek.hein@ntm.cz

 • Mgr. Walter Schorge

vedoucí oddělení informačních služeb
tel.: 220 399 222
e-mail: walter.schorge@ntm.cz

Odbor náměstka pro ekonomiku:

 • Ing. Mgr. Bezchlebová Miroslava

   náměstkyně odboru pro ekonomiku
   tel.: 220 399 238
   e-mail: miroslava.bezchlebova@ntm.cz

 • Gabriela Pilařová

   odd. majetku
   tel.: 220 399 188
   e-mail: gabriela.pilarova@ntm.cz

 

petr.portes@ntm.cz