Architektura, stavitelství a design

Školní výukový model Prašné brány

Labyrintem architektonických stylů

Muzeum architektury a stavitelství představuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích od druhé poloviny 19. století až po současnost. Návštěvník se zde seznámí s uplatněním inženýrských prvků ve stavitelství, s technologií stavby řetězových mostů, se železnými konstrukcemi střech a příhradových mostů, ve zkratce pozná nejvýznamnější stavby a charakteristické znaky jednotlivých slohů a stylů – historismu, secese, moderny, kubismu, konstruktivismu, funkcionalismu až k socialistickému realismu a hromadné panelové výstavbě let šedesátých. Vystaveny jsou jak původní, tak zcela nové architektonické modely staveb včetně sochařských doplňků plus četné skici, plány a fotografie, charakterizující jednotlivé slohové etapy a přibližující velké osobnosti české architektury (J. Zítek, J. Kotěra, J. Gočár, Sial).

Expozice nabízí příjemné spočinutí v secesním a kubistickém prostředí, přibližujícím dobovou atmosféru. Lze vstoupit do pracoven architektů 19. a 20. století nebo si připomenout úspěch Československého pavilonu na Expu 58 v Bruselu. Z oblasti designu je představena reprezentativní sbírka historických lamp a svítidel.

Školní výukový model Prašné brány
Model kubistického sloupu s lucernou z let 1912-1913 od Emila Králíčka
Model kubistického sloupu s lucernou z let 1912-1913 od Emila Králíčka, vlevo původní kubistické okno z Chocholovy vily pod Vyšehradem, 1911-1912
Průhled „galerijní“ částí expozice
Celkový pohled do části expozice věnované kubismu
Část expozice věnovaná stavitelství 19. století
Secesní odpočinkový prostor se sochou Oklamané od Františka Serafínského Hnátka ze začátku 20. stol.
Plánová skříň architekta Josefa Zídka
Ateliér architekta 20. stol. s kartotékou architekta Pavla Janáka
Původní kubistické okno z vily pod Vyšehradem z let 1911-1912 od Josefa Chochola
Průhled částí věnované funkcionalismu s modelem hlavní administrativní budovy Baťových závodů, tzv. „21“, ve Zlíně z let 1937-1938
Průhled částí věnované funkcionalismu, v popředí kostel sv. Václava v Praze-Vršovicích z let 1929-1930od Josefa Gočára
Model domu služby Baťa na Kobližné v Brně z let 1930-1932 od Vladimíra Karfíka
Model vily od Víta Obrtela z let 1931-1935 a model tzv. „Řopíku“, železobetonové pevnůstky lehkého pohraničního opevnění z roku 1937
Model kubistického Fárova domu v Pelhřimově z roku 1913