Tiskařství

Knihtiskový příklopový lis, Anger a syn, Vídeň, konec 19. stol.
Cesty polygrafie od Gutenberga až po digitální tisk

Tiskařství, spojené s výrobou knih, časopisů, novin a tiskovin, má v českém prostředí mimořádné místo. Knižní kultura a tisk byly úzce propojeny s formováním novodobého národního vědomí. Prostřednictvím vystavených strojů a zařízení má návštěvník expozice možnost se seznámit s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledovat jejich technický vývoj od vynálezu knihtisku až po současnost. Originální dobové tiskařské a sázecí stroje jsou vystaveny v prostoru svým architektonickým řešením připomínajícím autentickou atmosféru průmyslového prostředí tiskárny. Náležitý prostor je věnován Čechům, Jakubu Husníkovi a Karlu Klíčovi, kteří svými vynálezy významně ovlivnili vývoj polygrafie.

Součástí sbírek je knihtiskový ruční lis z pražské Jezuitské tiskárny z přelomu 17. a 18. století nebo kotoučová rotačka MAN z roku 1876, vyrobená pro Místodržitelskou tiskárnu v Praze. Jedná se o první stroj svého druhu používaný v Čechách a jeden z mála dochovaných v Evropě.

Část expozice je zařízena jako dílna, v níž lze prakticky předvést jednotlivé tiskařské úkony, nebo v ní tvořit grafická díla, kreslit, malovat či vést výukové kurzy.

Připravili jsme pro vás nové hry přibližující taje starých polygrafických metod. Ve hrách autora Jakuba Mareše si můžete vyzkoušet postupy jednotlivých tiskových technik, a to přímo za pomoci rad jejich vynálezců. Čeká vás: Klíč k heliogravuře, Gutenbergův knihtisk a Senefelderova litografie.

Knihtiskový příklopový lis, Anger a syn, Vídeň, konec 19. stol.
Knihtiskový rychlolis Johannisberg, Maschinenfabrik Johannisberg, Klein, Forst und Bohn Nachfolger, Geisenheim am Rhein Německo 1910
Redukční přístroj, Fridrich Krebs, Maschinenfabrik, Frankfurt nad Mohanem, konec 19. stol.