Archiv architektury a stavitelství

Skica oken, Pavel Janák

Otevírací hodiny: úterý a středa 9-17 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium).

Aktuální provoz badatelny zde

Objednávky a informace o přístupnosti konkrétních fondů a sbírek jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých archivů, nebo je podá služba badatelny na e-mailu badatelna@ntm.cz, či na telefonu 220 399 201 v úředních hodinách badatelny. Telefon je funkční pouze v době otevření badatelny.

Upozornění pro badatele:

Žádáme badatele, aby si objednávali ke studiu pouze počet archiválií, který jsou schopni osobně prostudovat. Celkové množství předkládaných archiválií na den se řídí platným Badatelským řádem NTM, tj.: 5 kartonů, 5 výkresových rolí/desek nebo 20 jednotlivin. Položky se nesčítají!

Poskytnutí informací z archiválií bez jejich osobního prostudování, tj. odborná rešerše, se zpoplatňuje dle platného Ceníku služeb NTM.

Žádosti o zhotovení (náhledových) kopií z archiválií, i bez jejich osobního prostudování, budou brány jako žádosti o provedení digitalizace a jako takové zpoplatněny dle platného Ceníku služeb NTM.

Veřejně přístupný Archiv architektury a stavitelství (AAS) obsahuje přes 200 souborů dokumentujících vývoj (nejen) české architektury 19. a 20. století. Kromě pozůstalostí významných českých architektů (J. Schulz, J. Zítek., J. Kotěra, J. Gočár, P. Janák) nebo stavitelů (B. Hlava, V. A. Lanna) zahrnuje rovněž několik tématických sbírek k dějinám architektury a stavitelství (sbírky "Národní divadlo", "Strakova akademie", "Rudolfinum" aj). AAS nabízí ke studiu materiálově rozmanité archivní soubory: výkresy, skici, náčrtníky, plány, fotografie, osobní dokumenty aj.

Kontakty