Knihovna NTM

Provoz studovny knihovny

Studovna Knihovny NTM funguje  za těchto podmínek:

  • otevírací doba: úterý a středa 9:00 – 17:00.
  • otevírací doba je určena pro všechny badatele, budou odváděni ostrahou jako obvykle
  • - badatel, jemuž bude umožněn vstup do NTM, bude vyzvednut na služební vrátnici a bude odveden do studovny;
  • - v studovně si návštěvník odloží svrchní oděv a zavazadlo na vyhrazené místo (je možno odložit již v muzejní šatně);
  • - obsluha studovny mu určí místo pro studium;
  • - je zakázáno v prostorách studovny jíst;
  • - badatelé se mohou pohybovat v budově pouze ve vyhrazeném prostoru a s doprovodem zaměstnance NTM.

Otevírací doba knihovny:
Úterý, středa – 9:00 – 17:00


Knihovna NTM je veřejně přístupnou specializovanou knihovnou s odborným fondem zaměřeným na dějiny vědy, techniky a průmyslu nejen v rámci České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu.

Knihovna vznikla společně se založením muzea v roce 1908 a později byla obohacena velmi cennými fondy dvou významných knihoven – knihovny Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách (Průmyslové jednoty), která tvoří převážnou část historického fondu knihovny NTM, a knihovny Spolku architektů a inženýrů (SIA).

V současnosti knihovní fond čítá okolo 200 000 svazků a je každoročně doplňován o odbornou literaturou nejen české, ale i zahraniční provenience.

Knihovna NTM poskytuje pouze prezenční výpůjčky ve své studovně.