Archiv Národního technického muzea

Veřejně přístupný archiv dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu na území České republiky se zřetelem k vývoji evropskému a světovému.

Archiv byl založen v roce 1931 pod názvem: „Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR“ a svou činnost zahájil jako 32. odborná skupina Spolku Technického muzea československého, předchůdce současného NTM, v roce 1932. Po po zestátnění Národního technického muzea byl archiv spolu s knihovnou a některými dalšími složkami zařazen do tzv. studijní a dokumentační skupiny (SDS). Ta byla v roce 1964  začleněna do nového oddělení vědecko-technických informací (archiv, knihovna, bibliografické oddělení). Poté, co se ukázalo, že toto organizační začlenění není funkční, byl archiv osamostatněn a od roku 1969 vystupuje jako samostatný „archiv pro dějiny techniky a průmyslu“. Na podzim 1999 získal archiv, nově nazývaný jako Archiv Národního technického muzea, statut „archivu zvláštního významu“ podle zákona 343/1992 Sb. o archivnictví, čímž byl zařazen do jednotného archivního systému. Vzhledem k novým povinnostem, které archivu ukládá zákon 499/2004 Sb. o archivnictví, prošel archiv akreditačním řízením. Akreditace mu byla udělena s platností od 5. 1. 2009. Stejného dne byla otevřena nová archivní badatelna.

Na vedení archivu se v době Spolku TM podíleli např. prof. Josef Šusta a prof. Bedřich Mendl. Vlastní vedení bylo až do počátku 60. let na Dr. Janu Kleplovi. Po jeho odchodu nastoupil na jeho místo Dr. Karel Černý. Od roku 1990 do poloviny roku 2010 stál v čele archivu PhDr. Jan Hozák, v současné době jej vede PhDr. Zdeněk Vácha.

Archiv disponuje kromě několika set fondů rozsáhlými sbírkami technických výkresů, oborové dokumentace nejrůznějších odvětví techniky, sbírkou biografických dokumentů nejen osobností z dějin průmyslu a techniky, rozsáhlými sbírkami fotografií, plakátů a grafiky. Nedílnou součástí archivu jsou sbírky archiválií dříve označované soubornými názvy jako archiv letecký a archiv železniční.