Redakční rada

PhDr. Jan Králík (předseda)

RNDr. Ivana Lorencová (tajemnice), Národní technické muzeum

PhDr. Kateřina Bečková, Muzeum hl. města Prahy

Jaroslav Beránek, Vojenský historický ústav

Bc. Magdalena Buriánková, Národní technické muzeum

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Historický ústav AV ČR

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., Národní technické muzeum

Mgr. Jiří Křížek, Severočeské muzeum v Liberci

Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Správa Pražského hradu

Ing. Jan Palas, Národní technické muzeum

Michal Plavec, Národní technické muzeum

PhDr. Dagmar Rýdlová, Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových

PhDr. Milena Secká, CSc., Národní muzeum

Mgr. Martin Sekera, Ph.D., Národní muzeum

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

PhDr. Zdeněk Vácha, Národní technické muzeum