Výzkumní pracovníci

PhDr. Jan Hozák
 • Archiv Národního technického muzea
Mgr. Jiří Hulák
 • vedoucí odd. průmyslového designu
Ing. Jana Kleinová
 • oddělení dějin vědy a techniky
Mgr. Pavel Kodera Ph.D.
 • Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Ing. Ivana Kopecká
 • vedoucí oddělení výzkumných laboratoří
 
Mgr. Karel Ksandr
 • generální ředitel NTM
RNDr. Ivana Lorencová
 • vedoucí oddělení dějin vědy a techniky
Mgr. Arnošt Nezmeškal
 • odbor muzea dopravy
Mgr. Michal Novotný, Ph.D.
 • odbor železničního muzea
 
Mgr. Hynek Stříteský
 • odbor muzea elektrotechniky a médií

RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.

 • výzkumný pracovník (odd. dějin techniky)

MgA. Michaela Hrubá

 • ředitel odboru muzea elektrotechniky a médií
Michal Plavec
 • kurátor/dokumentátor sbírek (odd. letecké dopravy)

Mgr. Tomáš Konečný

 • kurátor/dokumentátor sbírek (elektro, akustika)

Ing. MgA. Tomáš Štanzel

 • kurátor/dokumentátor sbírek (foto-kino)