Vědecké aktivity

Rok 2014

  • Seminář z dějin hutní výroby, prosinec 2014. Pořádá NTM (Irena Laboutková).

  • Seminář z dějin hornictví, prosinec 2014. Pořádá NTM (Karol Šmehil)

  • Seminář z dějin geografie a kartografie, listopad 2014. Pořádá NTM (Antonín Švejda).

  • Postupně propojovaný svět ‑ Elektrotechnické firmy v evropské společnosti v průběhu 19. a 20. století ‑ spolupráce a transfer technických poznatků mezi německými a středo- a východoevropskými elektrotechnickými firmami a společnostmi (2. mezinárodní konference, Praha 2014). Mezinárodní elektrotechnická konference ve spolupráci NTM (Jan Mikeš), FEL ČVUT v Praze a VDE Berlin, podzim 2014.

  • Proudné Labe, zlatá žíla. Plavba a obchod od počátků do industriální revoluce na území Čech. Význam řeky Labe pro obchod a dopravu, říjen 2014. Pořádá NTM (Michal Plavec) ve spolupráci se Společností pro dějiny věd.

  • Bezmotorové létání. 5. ročník leteckého historického semináře, září 2014. Pořádá NTM (Michal Plavec) ve spolupráci se Společností pro dějiny věd.

  • Chemie bez (m)učení. Seminář zaměřený na výuku chemie, určený pedagogům i studujícím, 20. květen 2014. Společný workshop v expozici Chemie kolem nás. Pořádá NTM (Ivana Lorencová, Miloš Milner) ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou a VŠCHT.

  • Konference k projektu Daguerreobase - 22. až 23. ledna 2014

 

Rok 2012

 

            

            

            

            

            

            

 

Rok 2011

             9. listopad 2011

             11. říjen 2011

             4.října 2011

             19. dubna 2011

 

Rok 2010

             7. prosinec 2010

             9. listopad 2010

 

             22. – 23. červen 2010

             12. květen 2010

             13. duben 2010

  

Rok 2009

 

Rok 2008

 

Rok 2007