PublikaceUvedené publikace můžete objednávat na eshopu ntm nebo na mailové adrese: prodejna@ntm.cz.

Průvodce budovou NTM

 • Průvodce budovou NTM (velký) Jan Hozák, Michal Novotný; 2017

Průvodce CSD Plasy

 • Průvodce Centrem stavitelského dědictví Plasy. Martin Ebel, Pavel Kodera, Lukáš Hejný; 2019

Řada Práce z dějin techniky a přírodních věd

 • 1. Tadeáš Hájek z Hájku. Praha 2000
 • 2. ŠIŠMA, Pavel. Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945. Praha 2004
 • 3. FOLTA, Jaroslav. Dějiny matematiky. Praha 2004
 • 4. FOLTA, Jaroslav (ed.): Česká technika na pozadí světového vývoje. Díl 1. Praha 2004
 • 5. FOLTA, Jaroslav. Vývoj výpočetní techniky. Praha 2005
 • 6. DRÁBEK, Pavel – HANDLÍČEK, Zdeněk. Farmacie ve 20. století. Praha 2005
 • 7. CETKOVSKÝ, Jiří – FOLTA, Jaroslav. Polovodičová doba v Československu. Praha 2005
 • 8. FOLTA, Jaroslav (ed.). Zbrojní technika v Československu. Praha 2005
 • 9. FOLTA, Jaroslav – Hořejš, Miloš (ed.). Továrny strojírenské techniky v 19. a 20. století. Praha 2005
 • 10. SEKYRKOVÁ, Milada (ed.). Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Praha 2006
 • 11. FOLTA, Jaroslav (ed.). Letadla a vrtulníky. Praha 2006
 • 12. FOLTA, Jaroslav (ed.). Technologie a průmyslová chemie. Praha 2006
 • 13. FOLTA, Jaroslav (ed.). Některé trendy v energetice 20. století. Praha 2006
 • 14. FOLTA, Jaroslav (ed.). Technická zařízení vědy v 2. polovině 20. století. Praha 2006
 • 15. FOLTA, Jaroslav (ed.). K vývoji dvou aparatur experimentální a technické fyziky 20. století. Praha 2007
 • 16. SEIDLEROVÁ, Irena – SEIDLER, Jan. Jáchymovská uranová ruda a výzkum radioaktivity na přelomu 19. a 20. století. Praha 2007
 • 17. JANOVSKÝ, Igor. Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích. Praha 2008, (recenze svazku, Technický týdeník 28/2008)
 • 18. SEKYRKOVÁ, Milada (ed.). Eva Lisá: Karel hrabě Chotek, nejvyšší purkrabí království Českého. Praha 2009
 • 19. LORENCOVÁ, Ivana – JANOVSKÝ, Igor. (eds.). 50 let kosmonautiky. Výročí startu první umělé družice Země. Praha 2008 (recenze svazku)
 • 20. HOŘEJŠ, Miloš – LORENCOVÁ, Ivana. (eds.). Věda a technika v období 2. světové války. Praha 2009
 • 21. JANGL, Ladislav. České hornické právo a báňská historie – Metodika báňsko-historického výzkumu – rozšířené vydání, Praha 2010
 • 22. PLAVEC, Michal (ed.). Století letectví v zemích Koruny české. Praha 2010
 • 23. JANGL, Ladislav. České horní právo a báňská historie. Metodika báňsko-historického výzkumu. 2. dopl. vyd. Praha 2010.
 • 24. JANOVSKÝ, Igor – KLEINOVÁ, Jana – Stříteský, Hynek (eds.). Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. Praha 2010
 • 25. LORENCOVÁ, Ivana – NOVOTNÝ, Michal (ed.). Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Praha 2010
 • 26. PLAVEC, Michal. Rekordy známé i neznámé: dobývání nebe českými (československými) letci. Praha 2011
 • 27. VAVREČKA KEMPNÁ, Lucie. Škodovky do celého světa: export automobilů L & K a Škoda v letech 1905–1991. Praha 2011
 • 28. LORENCOVÁ, Ivana (ed.). Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci, ISBN 978-80-7037-210-4. Praha 2012
 • 29. PLAVEC, Michal a kol. Než podmaníme vzduch … Zalétávací a zkušební piloti a letecké výzkumné ústavy. Praha 2012
 • 30. STŘÍTESKÝ, Hynek – MIKEŠ, Jan – EFMERTOVÁ, Marcela (eds.). Vladimír List: Žil jsem pro elektrotechniku. Praha 2012
 • 31. HOŘEJŠ, Miloš – KŘÍŽEK, Jiří a kol Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945. Praha 2012
 • 32. KOLOMÝ, Radoslav. Historický vývoj lopatových rýpadel. Praha 2013
 • 33. LORENCOVÁ, Ivana. Významné osobnosti české chemie v Archivu Národního technického muzea v Praze. Praha 2011
 • 34. JELÍNEK, Jaroslav. ČKD kontra(kt) Škoda. ČKD v konkurenčním boji se Škodovými závody v letech 1928-1932. Praha 2013
 • 35. NOVOTNÝ, Michal (ed.) Kubismus v české architektuře – Sto let poté. Praha 2013
 • 36. VAVREČKA KEMPNÁ, Lucie. Škodovky do celého světa. Export automobilů L & K a Škoda v letech 1905–1991. 2. rozšířené vydání. Praha 2013
 • 39. KLEINOVÁ, Jana (ed.). Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Praha 2016
 • 40. RASL, Zdeněk Rasl – LABOUTKOVÁ Irena Přehled dějin hutnictví v českých zemích.
 • Praha 2014
 • 41. PLAVEC, Michal (ed.). Od balonu k transatlantickým letům. Praha 2014
 • 42. KUČERA, Tomáš. Božkové ve sbírkách Národního technického muzea. Praha 2015
 • 43. KOLOMÝ, Radoslav. Historie výroby traktorových strojů. Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích II. Praha 2015
 • 44. KOLOMÝ, Radoslav. Vývoj a výroba jeřábů. Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích III. (v knize napsáno omylem Práce z dějin 47). Praha 2017
 • 45. KLEINOVÁ, Jana (ed.). Věda a technika v českých zemích v období první světové války. Praha 2016
 • 46. KRÁLOVÁ, Hana – LIŠKOVÁ, Jana (eds.). Vytrvale vpřed: osudy rodu (von) Hardtmuth. Praha 2016
 • 47. PLAVEC, Michal. Od jízdního kola ke kosmickým raketám Ludvík Očenášek (1872-1949). Praha 2017
 • 48. SVITÁK, Pavel. Větroplavba, nejstarší historie létání. Praha 2017
 • 49. KUČERA, Tomáš. Memoáry Božkové, životopisy Romualda a Josefa Božka, soupis jejich vynálezů. Praha 2017
 • 50. KOLOMÝ, Radoslav. Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích IV. Automobilní jeřáby. Praha 2017
 • 51. HULÁK, Jiří – PAULY Jana. Hry s technikou Svatopluka Krále. Praha 2017
 • 52. KRÁLOVÁ, Hana (Ed.). Josef Hardtmuth. Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách Lichtenštejnů. Praha 2017
 • 53. SVITÁK, Pavel. Větroplavba: nejstarší historie létání v českých zemích do roku 1914. Století balonů – od roku 1791 do roku 1890. Praha 2018
 • 54. PLAVEC, Michal. Labe v proměnách věků. Praha 2018
 • 55. Kolektiv autorů. Fenomén Ringhoffer. Rodina, podnikání, politika. Praha 2019
 • 56. LORENCOVÁ, Ivana – ŠTANZEL, Tomáš. Jan Böhm – chemik a fotograf. Praha 2020
 • 57. LORENCOVÁ, Ivana PLAVEC, Michal (eds.). "Od snů k realitě." František Běhounek (1898-1973). Praha 2019

Katalogy expozic české

 • KRAJČI, Petr – PAULY, Johanna – EBEL, Martin. Katalog expozice Architektura, stavitelství a design. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-233-3
 • LORENCOVÁ, Ivana – KOPECKÁ, Ivana – PALAS, Jan. Katalog expozice Chemie kolem nás. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-234-0
 • ŠVEJDA, Antonín. Katalog expozice Astronomie. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-235-7
 • VRÁNKOVÁ, Jana – POHLREICH, Pavel. Katalog expozice Tiskařství. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-236-4
 • KOŽÍŠEK, Petr – NEZMEŠKAL, Arnošt – PLAVEC, Michal – KRÁLÍK, Jan – BEK, Pavel. Katalog expozice Doprava. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-237-1
 • Přibil, Martin – Šmehil, Karol. Katalog expozice Hornictví a Katalog expozice Rudný a uhelný důl. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-238-8
 • Laboutková, Irena – Petrik, Josef. Katalog expozice Hutnictví. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-239-5
 • KYNČL, Radko. Katalog expozice Měření času. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-240-1
 • KLIMENT, Petr – ŠTANZEL, Tomáš – HRUBÁ, Michaela. Katalog expozice Fotografický ateliér a Katalog expozice Interkamera. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-241-8
 • STŘECHOVÁ, Lucie – PAULY, Johanna – HULÁK, Jiří. Katalog expozice Technika v domácnosti. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-242-5

Katalogy expozic anglické

 • Catalogue of the Exhibition Architecture, Construction and Design. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN 978-80-7037-281-4
 • Catalogue of the Exhibition Astronomy. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN 978-80-7037-282-1
 • Catalogue of the Exhibition Transport. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN 978-80-7037-283-8
 • Catalogue of the Exhibition Photographic Studio and Intercamera. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN 978-80-7037-284-5
 • Catalogue of the Exhibition Mining including a special section on ore and coal mines. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN 978-80-7037-285-2
 • Catalogue of the Exhibition Metallurgy. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN 978-80-7037-286-9
 • Catalogue of the Exhibition Chemistry around us. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN  978-80-7037-287-6
 • Catalogue of the Exhibition Measurement of time. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN  978-80-7037-288-3
 • Catalogue of the Exhibition Printing. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN 978-80-7037-289-0
 • Catalogue of the Exhibition Household Appliances. Národní technické muzeum, Praha 2017. ISBN 978-80-7037-290-6

Katalogy sbírek

 • Sbírka fonografů NTM, Jan Hosťák; 2018
 • Umělecká litina ve sbírkách NTM, Irena Laboutková; 2017
 • Parní stroje v českých zemích, Radko Kynčl; 2017
 • Český kinematograf. Počátky filmového průmyslu (1896-1930), Pavel Cápal, Ivan Klimeš, Petr Kliment, Daniel Souček; 2016
 • Filmové kamery 1898-1930 ze sbírek NTM, Daniel Souček; 2016

Reburbery

 • Reburber - speciál: Průzkumy jako první krok restaurování sb. předmětů z fondů NTM - Ivana kopecká, Eva Svobodová, 2016
 • Reburber 15 - Fenomén Favorit Jan Králík, 2020
 • Reburber 14 - Od plamene k LEDu. Světelné zdroje ve sbírkách NTM - Jaromír Bílek, Hynek Stříteský, 2017
 • Reburber 13 - Velorex - Arnošt Nezmeškal, Ladislav Šustr, 2020
 • Reburber 12 - Karel Čapek - Micheala Hrubá, Hynek Stříteský, 2015
 • Reburber 10 - Průvodce po NTM - Hynek Stříteský, 2013

Metodiky

Řada Acta Historiae Rerum Naturalium Necnon Technicarum (v angličtině)

 • Science and technology in Rudolfinian time. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 1. Národní technické muzeum, Praha 1997.
 • Mysterium cosmographicum 1596–1996. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 2. Národní technické muzeum, Praha 1998
 • 1929 Calculi 1999 (sborník k 70. narozeninám L. Nového). Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 3. Národní technické muzeum, Praha 1999
 • Beginnings of Electricity Research. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 4. Národní technické muzeum, Praha 2000
 • Computing Technology, past & future. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 5. Národní technické muzeum, Praha 2002
 • Bibliography of History of Science and technology in the Czech Pepublic 1989 – 2001. ed. E. Těšínská. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 6. Národní technické muzeum, Praha 2002
 • Circuli. (sborník k 70. narozeninám Jaroslava Folty). Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 7. Národní technické muzeum, Praha 2003
 • Science In Contact at the Beginning Of scientific Revolution. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 8. Národní technické muzeum, Praha 2004 (with CD-ROM)
 • What to do with the 20th century in the history of science and technology. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 9. Národní technické muzeum, Praha 2007
 • Hadravová, Alena – Mahoney, Terence J. – Hadrava, Petr: Kepler’s heritage in the space. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 10. Praha 2010, ISBN 978-80-7037-193-0.

Řada Rozpravy NTM

Rozpravy jsou odborné periodikum, které vychází od roku 1961 do současnosti.

 

 • 228. Antonín Švejda (ed.). Z dějin geodézie a kartografie 19. Praha 2018
 • 227.  Laboutková, Irena (ed.): Z dějin hutnictví 44. Příspěvky k dějinám železáren, umělecké litiny a osobnostem hutnické vědy a vzdělávání. Praha 2018
 • 226. Martin Přibil (ed.). Z dějin hornictví 42. Praha 2016
 • 225. Antonín Švejda (ed.). Z dějin geodezie a kartografie 18. Praha 2016.
 • 224. Laboutková, Irena (ed.): Z dějin hutnictví 43. Příspěvky k dějinám železáren v Krušných horách ve 20. století a kapitoly z dějin hutní výroby. Praha 2015
 • 223. Švejda, Antonín (ed.): Z dějin geodézie a kartografie 17. Zeměměřické práce, mapová díla, osobnosti a sbírky. Praha 2014
 • 222. Šmehil, Karol – Přibil, Martin (eds.): Studie z dějin hornictví 41. Těžba surovin v proměnách času. Praha 2012
 • 221. Švejda, Antonín (ed.): Z dějin geodézie a kartografie 16. Staré mapy a měřické práce. Praha 2012
 • 220. Pitrák, Pavel – Krumphanzl, Aleš (eds.): Pohled na historii a budoucnost některých médií. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 8. Praha 2012
 • 219. Laboutková, Irena (ed.): K rozvoji válcovací techniky a kapitoly z dějin hutnictví. Z dějin hutnictví 42. Praha 2012
 • 218. Hořejš, Miloš – Lorencová, Ivana (eds.): Století Národního technického muzea. Dějiny vědy a techniky 16. Praha 2011
 • 217. Švejda, Antonín (ed.): Z dějin geodézie a kartografie 15. Praha 2011
 • 216. Laboutková, Irena (ed.): Z dějin hutnictví 41. Praha 2011
 • 215. Lorencová, Ivana (ed.): Jáchymovský smolinec a kovové radium. Studie z dějin hornictví 40. Praha 2011
 • 214. Rasl, Zdeněk (ed.): Z dějin hutnictví 40. Praha 2010
 • 213. Petrik, Josef (ed.): Z dějin hornictví 38. Praha 2010
 • 212. Pitrák, Pavel (ed.): Z dějin rozhlasu, televize a filmu 5, Praha 2010
 • 211. Z dějin geodézie a kartografie 14. Praha 2010
 • 210. Z dějin hornictví 38. Praha 2009
 • 209. Z dějin hutnictví 39. Praha 2009
 • 208. Studie z dějin hornictví. Praha 2008
 • 207. Z dějin hutnictví 38. Praha 2008
 • 206. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 4. Praha 2008
 • 205. Z dějin geodézie a kartografie 13. Praha 2007
 • 204. Studie z dějin hornictví 36. Praha 2007
 • 203. Dějiny vědy a techniky 15. Praha 2007
 • 202. Z dějin hutnictví 37. Praha 2007
 • 201. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 3. Praha 2007
 • 200. Dějiny vědy a techniky 14. 24. seminář pro vyučující dějinám techniky. Praha 2006
 • 199. Z dějin hornictví 35. Praha 2006.
 • 198. Z dějin hutnictví 36. Praha 2006
 • 197. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 2. Praha 2006
 • 196. Studie z dějin hornictví 34. Praha 2006
 • 195. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005. Praha 2006
 • 194. Z dějin hutnictví 35. Praha 2005
 • 193. Dějiny vědy a techniky 13. Praha 2005
 • 192. Z dějin silniční dopravy 1. Praha 2005
 • 191. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 1. Praha 2005
 • 190. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004. Praha 2005
 • 189. Dějiny vědy a techniky 12. Praha 2004
 • 188. Z dějin hutnictví 34. Praha 2004
 • 187. Studie z dějin hornictví 33. Praha 2004
 • 186. Z dějin geodézie a kartografie 12. Praha 2004
 • 185. Sbírky v počítači. Praha 2004
 • 184. Studie z dějin hornictví 32. Praha 2003
 • 183. Z dějin průmyslového designu 7. Průmyslový design a jeho právní ochrana. Praha 2003
 • 182. Dějiny vědy a techniky 11. Praha 2003
 • 181. Z dějin hutnictví 33. Praha 2003
 • 180. Studie z dějin hornictví 31. Praha 2002
 • 179. Dějiny vědy a techniky 10. Historie studiové rozhlasové a televizní techniky 2. Praha 2002
 • 178. Z dějin průmyslového designu 6. Průmyslový design 90. let 20. století. Praha 2003
 • 177. Z dějin hutnictví 32. Zvony a zvonařství. Praha 2002
 • 176. Z dějin hutnictví 31. Praha 2002
 • 175. Dějiny vědy a techniky 9. Praha 2002
 • 174. Z dějin geodézie a kartografie 11. Praha 2002
 • 173. Z dějin hornictví 30. Praha 2002
 • 172. Z dějin hutnictví 30. Praha 2002
 • 171. Z dějin průmyslového designu 5. Praha 2002
 • 170. Dějiny vědy a techniky 8. Praha 2001
 • 169. Motocykly Čechie – Böhmerland. Praha 2001
 • 168. 400 let knihařských spolků – historické a moderní knihařství. Praha 2001
 • 167. Studie z dějin hornictví 29. Praha 2000
 • 166. Dějiny vědy a techniky 7. Historie výzkumu spalovacích motorů v letech 1945 – 1982. Praha 2000
 • 165. Z dějin hutnictví 29. Praha 2000
 • 164. Z dějin průmyslového designu 4. Škoda design. Praha 2000
 • 163. Z dějin geodézie a kartografie 10. Praha 2000
 • 162. Z dějin hornictví 28. Praha 1999
 • 161. Z dějin hutnictví 28. Praha 1999
 • 160. Dějiny vědy a techniky 6. Historie studiové rozhlasové a televizní techniky. Praha 1999
 • 159. Martínek, Zdeněk: Dějiny čs. hodinářského průmyslu do roku 1948. Praha 1999
 • 158. Z dějin průmyslového designu 3. Praha 1999
 • 157. Dějiny vědy a techniky 5. Praha 1998
 • 156. Z dějin hutnictví 27. Praha 1998
 • 155. Z dějin průmyslového designu 2. Alessi. Praha 1998
 • 154. Studie z dějin hornictví 27. Praha 1998
 • 153. Vojta Náprstek a muzejnictví. Praha 1998
 • 152. 100. výročí zahájení automobilové výroby v Tatře Kopřivnice. Praha 1997
 • 151. Dějiny vědy a techniky 4 (Studie o technice v českých zemích 1945–1992. Teze.) Praha 1997
 • 150. Z dějin geodézie a kartografie 9. Praha 1997
 • 149. Hudba na špičce jehly. Praha 1997
 • 148. Z dějin hutnictví 26. Praha 1997
 • 147. Monolity a mísa pro Pražský Hrad. Praha 1997
 • 146. Sté výročí ing. Miloslava Prokopa. Praha 1997
 • 145. Dějiny vědy a techniky 3 (seminář pro vyučující dějinám věd a techniky 1996–97). Praha 1997
 • 144. Besedy o dějinách tisku. Praha 1997
 • 143. Dějiny vědy a techniky 2 (z dějin železniční dopravy v českých zemích). Praha 1996
 • 142. Z dějin hutnictví 25. Praha 1996
 • 141. Z dějin průmyslového designu 1. Praha 1996
 • 140. Dějiny vědy a techniky (výuka na českých a slovenských vysokých školách). Praha 1996
 • 139. Studie z dějin hornictví 26. Praha 1995
 • 138. Studie z dějin hornictví 25. Agricolovi žáci. Praha 1995
 • 137. Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům. Praha 1995
 • 136. Z dějin geodézie a kartografie 8. Praha 1995
 • 135. Z dějin hutnictví 24. Praha 1995
 • 134. Z dějin hutnictví 23. Praha 1995
 • 133. Z dějin geodézie a kartografie 7. Praha 1994
 • 132. Z dějin hutnictví 22. Praha 1994
 • 131. Studie z dějin hornictví 24. Praha 1994
 • 130. 130 let Typografické besedy. Praha 1994
 • 129. Průvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 1994
 • 128. Studie z dějin hornictví 23. Praha 1993
 • 127. Z dějin hutnictví 21. Praha 1993
 • 126. Z dějin hutnictví 20. Praha 1993
 • 125. Studie z dějin hornictví 22. Praha 1993
 • 124. Šesté zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1992
 • 123. Sedmé zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1991
 • 122. Studie z dějin hornictví 21. Praha 1991
 • 121. Z dějin hutnictví 19. Praha 1991
 • 120. Páté zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1990
 • 119. Třetí zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1990
 • 118. Z dějin hutnictví 18. Praha 1989
 • 117. Z dějin hutnictví 17. Praha 1989
 • 116. Studie z dějin hornictví 20. Praha 1989
 • 115. Z dějin železniční dopravy. Praha 1991
 • 114. Čtvrté zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1989
 • 113. Technická muzeologie I. Praha 1991
 • 112. Druhé zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1987
 • 111. Z dějin geodézie a kartografie 6. Praha 1990
 • 110. Z dějin hutnictví 16. Praha 1987
 • 109. Studie z dějin hornictví 19. Praha 1987
 • 108. První zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1986
 • 107. Z dějin geodézie a kartografie 5. Praha 1986
 • 106. Z dějin hutnictví 15. Praha 1986
 • 105. Studie z dějin hornictví 18. Praha 1986
 • 104. Čtyři studie o energetice. Praha 1986
 • 103. Práce na dějinách dopravy. Praha 1986
 • 102. Studie z dějin hornictví 17. Praha 1985
 • 101. Z dějin hutnictví 14. Praha 1985
 • 100. Z dějin geodézie a kartografie 4. Praha 1985
 • 99. Studie z dějin hornictví 16. Praha 1985
 • 98. Z dějin hutnictví 13. Praha 1985
 • 97. Z dějin geodézie a kartografie 3. Praha 1985
 • 96. Studie z dějin hornictví 15. Praha 1984. (příloha: Majer, Jiří: Katastrofa na dole Nelson roku 1934, Praha 1984.)
 • 95. I. symposium k poctě Josefa Hlávky. Praha 1984
 • 94. Z dějin hutnictví 12. Praha 1984
 • 93. Studie z dějin hornictví 14. Praha 1984
 • 92. Kroupa, Jan: Pedagogická a vědecká činnost Františka Josefa Gerstnera. Praha 1983
 • 91. Vliv exhalátů na stav muzejních sbírek. Praha 1983. Rozebráno
 • 90. Z dějin geodézie a kartografie 2. Praha 1982
 • 89. Z dějin hutnictví 11. Praha 1982
 • 88. Studie z dějin hornictví 13. Praha 1982
 • 87. Symposium „Technické památky“ 2. díl. Praha 1982
 • 86. Symposium „Technické památky“ 1. díl. Praha 1982
 • 85. Sto dvacet let výroby v elektrotechnickém závodě Škoda. Praha 1982
 • 84. Technické muzejnictví. Problémy a praxe. Praha 1982
 • 83. Z dějin geodézie a kartografie 1. Praha 1981
 • 82. Z dějin hutnictví 10. Praha 1981
 • 81. Vlček, Václav: České technické muzejnictví v procesu socialistické kulturní revoluce. Praha 1981
 • 80. Z dějin hutnictví 9. Praha 1980
 • 79. Z dějin hutnictví 8. Praha 1980
 • 78. Studie z dějin hornictví 12. Praha 1980
 • 77. Z dějin hutnictví 7. Praha 1980
 • 76. Studie z dějin hornictví 11. Praha 1980
 • 75. Studie z dějin hornictví 10. Praha 1979
 • 74. Z dějin hutnictví 6. Praha 1979
 • 73. Z dějin hutnictví 5. Praha 1979
 • 72. Národní technické muzeum – metodika řízení. Praha 1979
 • 71. Studie z dějin hornictví 9. Praha 1978
 • 70. Studie z dějin hornictví 8. Praha 1978
 • 69. Z dějin hutnictví 4. Praha 1977
 • 68. Z dějin hutnictví 3. Praha 1976
 • 67. Studie z dějin hornictví 7. Praha 1976
 • 66. Z dějin hutnictví 2. Praha 1975
 • 65. Studie z dějin hornictví 6. Praha 1975
 • 64. Studie z dějin hornictví 5. Praha 1974
 • 63. Kruliš, Ivo: Příspěvek k vývoji železářských zkujňovacích výhní. Praha 1974
 • 62. Česká umělecká litina. Praha 1974
 • 61. Vlček, Václav: Problémy řízení v Národním technickém muzeu. Praha 1973
 • 60. Dějiny techniky za feudalismu. Praha 1974
 • 59. Studie z dějin hornictví 4. Praha 1973
 • 58. Studie z dějin hornictví 3. Praha 1973
 • 57. Příspěvky k dějinám skla a keramiky 2. Praha 1973
 • 56. Kuba, Josef – Vlček, Václav: Technická a specializovaná muzea. Praha 1973
 • 55. Z dějin hutnictví. Praha 1972
 • 54. Kreps, Miloš: Technický vývoj železářství českých zemí v poslední fázi výroby svářkového železa. Praha 1972
 • 53. Z dějin technické výchovy. 2. díl. Praha 1972
 • 52. Z dějin technické výchovy. 1. díl. Praha 1971
 • 51. Pávek Miloslav: Textilní výroba v historickém přehledu. 2. díl: Praha 1971
 • 50. Pávek Miloslav: Textilní výroba v historickém přehledu. 1. díl: Praha 1971
 • 49. Studie z dějin hornictví 2. Praha 1971
 • 48. Studie z dějin hornictví 1. Praha 1971
 • 47. Z dějin hutní výroby. Praha 1971
 • 46. Historie plavby a obchodu na Labi. Praha 1971
 • 45. Příspěvky k dějinám sklářství a keramiky. Praha 1971
 • 44. Cín v dějinách vědy, techniky a umění – 2. díl. Praha 1970
 • 43. Cín v dějinách vědy, techniky a umění – 1. díl. Praha 1970
 • 42. Organizační řád a předpisy Národního technického muzea. Praha 1970 Rozebráno
 • 41. Československo ve středoevropském dopravním vývoji. Praha 1970
 • 40. Příspěvky k dějinám báňské a hutní výroby. Praha 1970. 
 • 39. Z dějin hornictví a hutnictví. Praha 1970
 • 38. Přehled technických památek v českých zemích. Praha 1970 
 • 37. Z dějin československé dopravy. Praha 1969 
 • 36. Kreps, Miloš: Soupis železářských hutí na Moravě a ve Slezsku v období feudalismu. Praha 1968
 • 35. Kreps, Miloš: Dýmačka v českém a moravském železářství. Praha 1968.
 • 34. Hofmann, Gustav: Komorní železárny na Podbrdsku. Praha 1968
 • 33. Z dějin hornictví. Praha 1968
 • 32. Mechanizace a standardizace technologie tkáňových kultur. Konference a výstava. Praha 1967
 • 31. Bibliografie dějin československého chemického průmyslu a přidružených výrob. Praha 1967
 • 30. Klepl, Jan: Vznik a vývoj jabloneckého průmyslu. Praha 1967 
 • 29. 33. mezinárodní slévárenský sjezd v Indii 1966. Praha 1967
 • 28. Tkáňové kultury. Praha 1967 
 • 27. Ochrana technických památek. Praha 1967
 • 26. Dolování v Jáchymově 1516–1966. Praha 1967
 • 25. Počátky výroby plávkové oceli. Praha 1967
 • 24. Bibliografie dějin československé fotografie a kinematografie. Praha 1967
 • 23. Emisní spektrální analýza 5. Praha 1967
 • 22. Bibliografie dějin československého pivovarnictví. Praha 1966
 • 21. 32. mezinárodní slévárenský sjezd ve Varšavě 1965. Praha 1966
 • 20. Zvoníček, Jan: K 100. výročí narození. Praha 1965
 • 19. Emisní spektrální analýza 4. Praha 1965
 • 18. Bibliografie dějin československého cukrovarnictví. Praha 1965
 • 17. Dopravní cesty ve slévárnách. Praha 1965
 • 16. Šuchardin, S. V.: Základy dejín techniky (pokus o rozpracovanie teoretických a metodologických problémov). Praha 1965
 • 15. Emisní spektrální analýza 3. Praha 1964
 • 14. Hofmann, Gustav: Soupis železných hutí a hamrů v Čechách v období feudalismu. Praha 1964
 • 13. Emisní spektrální analýza 2. Praha 1964
 • 12. Bibliografie dějin československého letectví. Praha 1964
 • 11. Bibliografie dějin československé vodní dopravy a vodního hospodářství. Praha 1964
 • 10. Průmyslová revoluce v železářství. Praha 1964
 • 9. Bibliografie dějin československé dopravy železniční. Praha 1963 
 • 8. Bibliografie dějin československé dopravy silniční. Praha 1963
 • 7. Muzea a technika. Praha 1963
 • 6. Bibliografie dějin československého hutnictví a slévárenství. Praha 1962
 • 5. Z dějin českého železářství. Praha 1962
 • 4. Emisní spektrální analýza 1. Praha 1962
 • 3. Bibliografie dějin československého hornictví. Praha 1962 
 • 2. Mechanizace sléváren. Praha 1961 10
 • 1. Slévárenská technologie. Praha 1961

Mimo řady

 • Hozák, Jan – Scheufler, Pavel: Tvář průmyslové doby – svědectví fotografie. Praha 2007, ISBN 978-80-01-03799-7.
 • Hozák, Jan: Příběh Národního technického muzea. Praha 2008, ISBN 978-80-7037-173-2.
 • Váchová, Petra (ed.): Eva Librová: Architekt F. A. Libra. Hrst vzpomínek na otce. Praha 2008, ISBN 978-80-204-1866-1.
 • Lhotová-Slabá, Dagmar – Szadkowska, Marie – Váchová, Petra (eds.): Karel Lhota: Nejen slova: o divadle, architektuře a bytové kultuře: z myšlenkového odkazu nejvýznamnějšího českého spolupracovníka Adolfa Loose. Praha 2010, ISBN 978-80-204-2221-7.
 • Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci: fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Prameny a studie 47. Praha 2011, ISBN (NTM) 978-80-7037-206-7 (uspořádal Hynek Stříteský).
 • Hořejš, Miloš: Protektorátní Praha jako německé město. Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu. Praha 2013. ISBN (NTM) 978-80-7034-230-2.
 • Havelková, Michaela – Hozák, Jan (eds.): Zimmler, Emil: Moje inženýrské paměti, 1. a 2. díl. Praha 2013. ISBN (NTM, soubor) ISBN 978-80-7037-227-2.